”Vill du ha rätt eller vill du vara lycklig”

Detta har blivit en av mina viktigaste pusselbitar till hur jag stärker min inre skönhet.

 

En tyst fråga jag ofta ställer till mig själv som hjälper mig att välja vad, hur och om jag ska ”gå i gång” på och av andras åsikter, beteenden, upplevelser, tolkningar och situationer.

Vill jag ha rätt eller vill jag vara lycklig!

 

 

 

 

För ganska många år sedan var jag på en föreläsning där detta uttryck riktigt etsade sig fast i mig.

Det var för mig ett så kallat vägskäl –  ett ”halleluja moment” – och det blev starten på min väg att medvetet träna och välja känslan av lycka framför att behöva att ha rätt.

Tack för det Anders Haglund.

”Sprid kärlek var du än går. Låt alla som kommer till dig lämna dig lyckligare”

Ja, efter alla dessa år av träning så skulle jag faktiskt våga drista mig till att kalla det för ett ”recept” för att ge och se både sig själv och andras inre skönhet – att välja lycka:)

Inre skönhet är för mig acceptansen av att jag är ok som jag är och en ödmjukhet inför var jag har mitt ego – mitt jag, Jag vill, Jag kan, Jag måste, Jag är – och andras.

Att fortsätta träna balansen mellan mina egna behov och någon annans Jag.

Att välja att lyfta och se andras unika vackra personligheter.

Alla har något vackert och sin uppgift att fylla.

Att våga säga till sig själv

–  Jag är en bra nog och en helt unik varelse som har min speciela plats och uppgift här i livet och som gör så gott jag kan just nu.

Livet är ju så förgängligt….

Vi lever medan vi lever, i var-dag av vardag, så var vill jag då helst lägga min intention, mitt fokus?

Vad får mig att på lång sikt känna mig mest tillfreds och harmonisk? Vad är det som tillåter mig känslan av inre harmoni och lyckokänsla över att få vara levande – både i mot och medgång.

….för mig handlar det om en tanke och en känsla som blir en handling- i mötet – oss människor i mellan.

Att så ofta jag bara kan välja att se det vackra och det goda omkring mig och i andra.

Att se någon annan stråla av lycka eller åtminstone se någons mungipor peka lite lätt uppåt och le, så där vackert – Det är förlösande på det mesta av motsatsen. 

Inre skönhet ger livsbejakande energi.

Jag väljer lyckan, framför att ha rätt, många tusen gånger om för det ger så mycket mer livsbejakande energi.

Och det lär vara mycket svårare att slå och skada någon som strålar av harmoni och glädje.

Om du nu, mot förmodan, är en av dem som inte redan börjat använda detta ”recept” – testa vet jag!

Alla tankar och känslor börjar hos oss själv.

Sök det vackra i mötet med dig själv och andra. Känslan och effekten är helt enkelt underbar.

Att börja – det är en bra nog början som då blir en rörelse, som en dominoeffekt, en smitta, av glädje och många lyckosmittande människor omkring en – här och var och då och då.

Om jag har rätt?….inte vet jag….men det gör mig lycklig!